Logo AZ Broker

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilna

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością określoną w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności i są następstwem:

  • czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa)
  • niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa)

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe, rzeczowe lub czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim, w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia.

Zakres terytorialny ubezpieczenia w zakresie podstawowym obejmuje najczęściej Polskę, z możliwością rozszerzenia na cały świat.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej może zostać uzupełnione o szereg klauzul dodatkowych rozszerzających zakres ochrony np. OC pracodawcy, OC najemcy, OC za podwykonawców, OC za produkt z możliwością pokrycia kosztów wycofania produktu niebezpiecznego z rynku.

wróć do «Strona główna
AZ Broker

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Projekt i realizacja: www.amill.pl