Logo AZ Broker

Ubezpieczenia budowlano - montażowe

Ubezpieczenia budowlano - montażowe

Ubezpieczenia budowlano-montażowe są kompleksowymi ubezpieczeniami inwestycji w toku realizacji. Z uwagi na specjalistyczny charakter ubezpieczeń budowlano-montażowych określa się je mianem ubezpieczeń technicznych lub inżynieryjnych.

Przedmiotem ubezpieczenia budowlano-montażowego jest obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz ze wszelkim mieniem znajdującym się na placu budowy. Obejmuje ono zatem roboty kontraktowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie. Polisa taka obejmować może także odpowiedzialność cywilną w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z tytułu szkód wyrządzonych na placu budowy lub w jego sąsiedztwie.

Jest to zatem ubezpieczenie od wszystkich ryzyk gdyż obejmuje wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia wyraźnie nie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia bądź polisie Podstawowe ryzyka, od jakich chroni taka polisa to m. in.: pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, katastrofa budowlana, powódź, huragan, grad, osunięcie się ziemi, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi i inne.

Nasza działalność koncentruje się określeniu specyfiki indywidualnych potrzeb klienta. Indywidualnie przygotowane programy prowadzą do wymiernych korzyści dla klienta, m.in.:

  • wynegocjowanie najlepszej oferty dla klienta
  • uwzględnienie potrzeb klienta w zakresie ryzyk ubezpieczeniowych
wróć do «Strona główna
AZ Broker

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Projekt i realizacja: www.amill.pl