Gwarancje ubezpieczeniowe

Ikony-01-2
Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancja ubezpieczeniowa jest jednym z instrumentów finansowych na rynku ubezpieczeń. Stanowi doskonałą alternatywę dla środków pieniężnych w celu zabezpieczenia roszczeń Inwestora w procesie inwestycyjnym.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych. Dostosujemy treść gwarancji przetargowej do wymogów ustawy PZP oraz zapisów SWZ. Zaproponujemy zawarcie umowy o limit gwarancyjny, dzięki któremu uzyskanie gwarancji stanie się znacznie szybsze.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Klientów oraz wymaganiom stawianym przez Inwestorów pomożemy w uzyskaniu gwarancji elektronicznych.
Zapewnimy pomoc w uzyskaniu gwarancji zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek oraz gwarancji zwrotu zaliczki.

Umów się na spotkanie i poznaj nasze możliwości!

Umów się na spotkanie i poznaj nasze możliwości!