Ryzyka budowlano-montażowe CAR/EAR

Ikony-02-2
Ryzyka budowlano-montażowe CAR/EAR

Ryzyka budowlano – montażowe CAR/EAR stanowią zabezpieczenia robót budowlanych/ montażowych, mienia będącego przedmiotem prowadzonej inwestycji od wszelkich ryzyk „all risks” mających charakter nagły i niespodziewany. Przedmiotem ubezpieczenia może być również zaplecze budowy, maszyny budowlane, mienie otaczające należące do Inwestora. Zakres ubezpieczenia dostosowany jest indywidualnie do potrzeb prowadzonej inwestycji i może zostać rozszerzony o szereg klauzul dodatkowych.

Umów się na spotkanie i poznaj nasze możliwości!

Umów się na spotkanie i poznaj nasze możliwości!