Ubezpieczenie OC Członków Zarządu D&O

Ikony-07-2
Ubezpieczenie OC Członków Zarządu D&O

Ubezpieczenie członków władz spółki (D&O) zapewni ochronę osobom pełniącym kluczowe role w przedsiębiorstwie w przypadku roszczeń skierowanych przeciwko nim przez osoby trzecie, w związku z wyrządzeniem szkody będącej wynikiem nieprawidłowego działania członków zarządu, prokurentów rady nadzorczej bądź też osób pełniących funkcje menadżerskie. W ramach polisy ubezpieczenia ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna, administracyjna oraz karna. Ubezpieczenie pokryje kwotę odszkodowania oraz koszty dodatkowe związane miedzy innymi z zasądzonymi karami administracyjnymi, kaucją, kosztami obrony czy postepowania administracyjnego.

Umów się na spotkanie i poznaj nasze możliwości!

Umów się na spotkanie i poznaj nasze możliwości!