Ubezpieczenie OC zawodowe

Ikony-10-2
Ubezpieczenie OC zawodowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej zapewni Twojej firmie ochronę w przypadku wyrządzenia szkód osobowych, rzeczowych oraz czystych szkód majątkowych w stosunku do osób trzecich w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Ochroną objęte są wszelkie uchybienia w wykonywaniu czynności zawodowych w zakresie odpowiedzialności deliktowej oraz kontraktowej a także u zbiegu odpowiedzialności. Ubezpieczeni są również podwykonawcy, z którymi współpracuje Twoja firma.

Umów się na spotkanie i poznaj nasze możliwości!

Umów się na spotkanie i poznaj nasze możliwości!