Ubezpieczenie karnoskarbowe

Ikony-04-3
Ubezpieczenie karnoskarbowe

Ubezpieczenie karnoskarbowe zapewni Twojej firmie ochronę w sytuacji wszczęcia postępowania karnoskarbowego, będącego wynikiem spraw finansowo-podatkowych. W ramach polisy zostaną pokryte koszty związane z ochroną prawną w postępowaniu karnoskarbowym, w tym koszty wynagrodzenia adwokata, koszty sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego a także koszty grzywien, kar administracyjnych, sądowych oraz innych kar pieniężnych.

Umów się na spotkanie i poznaj nasze możliwości!

Umów się na spotkanie i poznaj nasze możliwości!