Ubezpieczenie OC działalności

Ikony-08-2
Ubezpieczenie OC działalności

Ubezpieczenie OC działalności Twojej firmy obejmuje szkody zarówno rzeczowe jak i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem. Zakres ubezpieczenia dostosowany jest indywidualnie z możliwością rozszerzenia ochrony między innymi o szkody powstałe poza terytorium Polski, szkody środowiskowe, czyste straty finansowe oraz odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt. Polisa odpowiedzialności cywilnej zapewni Twojej firmie bezpieczeństwo i zabezpieczy przed utratą płynności finansowej w przypadku gdy wystąpi szkoda.

Umów się na spotkanie i poznaj nasze możliwości!

Umów się na spotkanie i poznaj nasze możliwości!