Ubezpieczenie OC projektanta

Ikony-09-2
Ubezpieczenie OC projektanta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu projektanta, architekta stanowi ochronę w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej na skutek uchybień w związku z prowadzoną działalnością. Ubezpieczenie dedykowane jest dla osób wykonujących czynności polegające na projektowaniu, prowadzeniu nadzoru autorskiego oraz sprawdzaniu projektów architektoniczno-budowlanych.

Umów się na spotkanie i poznaj nasze możliwości!

Umów się na spotkanie i poznaj nasze możliwości!