Ubezpieczenie na życie

Ikony-06-2
Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie zawierane w formie ubezpieczenia grupowego pracowników Twojej firmy zapewni wsparcie w przypadku wystąpienia choroby bądź nieszczęśliwego wypadku, a w sytuacji śmierci pracownika zabezpieczy finansowo jego rodzinę. W ramach polisy ubezpieczonemu zostaną wypłacone świadczenia w sytuacji gdy konieczna będzie operacja, pobyt w szpitalu bądź nastąpi trwała niezdolność do wykonywania pracy. Zakres ubezpieczenia dostosowany jest indywidualnie w zależności od potrzeb Twojej firmy, i może zostać rozszerzony o świadczenia związane z ochroną zdrowia i życie partnera, współmałżonka oraz dzieci.

Umów się na spotkanie i poznaj nasze możliwości!

Umów się na spotkanie i poznaj nasze możliwości!

 

Tel.: +48 606 361 455