Posiadasz drona i chcesz go ubezpieczyć ? Ubezpieczenia Aerocasco obejmuje ochroną drona  zarówno na ladzie jak i w powietrzu od wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń związanych z uszkodzeniem bądź zniszczeniem posiadanej maszyny. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia, które powstały podczas startu, lądowania, lotu oraz postoju.  Jeśli Twój dron będzie wymagał napraw, przeglądów, modernizacji bądź przeróbek, które wykonane zostaną przez  licencjonowane zakłady naprawcze- ochroną objęte są również szkody które powstały w trakcie tych czynności.